Napiště mi, rád vám odpovím.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Anketa

Proč jít ke krajským volbám?

Fajn Kraj

Jan, 41 let

 

Ani nevím, beru to automaticky. Jsem rád, že nemusím, ale můžu. A u krajských voleb se člověk většinou tolik netrápí s výběrem.

 

Martin, 30 let

 

Protože každý hlas je důležitý k případné změně a rozhodování.

 

Lukáš, 38 let

 

Krajské volby jsou důležité, lidé zvolení do vedení kraje bezprostředně ovlivňují chod a život v kraji. Proto je důležité ke krajským volbám jít a pečlivě tyto lidi vybírat.

 

Jaroslav, 65 let

 

Protože kraj by mohl něco změnit a má pravomoci zasahovat i do dění a rozhodování vlády.

 

Petr,  25 let

 

Jednoduše proto, že je to správné. Každý by měl chodit k volbám.

 

Pavla, 46 let

 

Protože každý hlas je důležitý.

 

Kamila, 24 let

 

Ke krajským volbám nechodím, protože mě právě žádný důvod nenapadá. Nepřipadají mi důležité.

 

Jakub, 43 let

 

Volby do krajského zastupitelstva jsou obecně vnímány jako méně důležité než volby komunální a volby do poslanecké sněmovny. Přitom 80 procent politiky, která se občanů týká přímo, se odehrává na obecní a krajské úrovni.

 

Marian, 52 let

 

Aby si člověk mohl zvolit kandidáta, který je mu sympatický svým volebním programem.

 

Petra, 37 let

 

Protože by každý měl chtít ovlivnit to, co se v jeho kraji děje, kdo rozhoduje o důležitých věcech a jaké věci se v kraji dějí. Může pomocí svých zástupců tak trochu i určit, co budou priority pro další roky a co se změní. V neposlední řadě se svým hlasem může podílet na změně, pokud cítí, že je potřeba. Důležité je, jít volit a na volbu se dívat ne negativně - tedy říci si, že budu volit menší zlo. Ale pozitivně - pokud nevidím stoprocentně svoji stranu se svými prioritami, tak se snažit najít mezi těmi stranami a kandidáty proste menší dobro.