Napiště mi, rád vám odpovím.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Anketa

K čemu je dobrý kraj? Proč je důležitý?

Fajn Kraj

Pavla, 36 let

Nejenže ovlivňuje a určuje priority v kraji, ale dokáže zasáhnout i do celostátní politiky a ovlivňovat třeba vznik zákonů. Může svou dobrou praxí v různých tématech a odvětvích "učit" ostatní kraje, jak to dělat správně.

 

Nikola, 34 let

Prostřednictvím svých úředníků kontroluje a hlídá řadu věcí či institucí. Tak, aby postupovali dle směrnic a zákonů ve prospěch lidí a přírody. Například. A taky rozděluje velké peníze na rozvoj kraje.

 

David, 41 let

No, když budu upřímný, tak nevím, nejšťastnější jsem, když je úřadů v mém životě co nejméně a jsem nastaven tak, že když už jako občan musím s úřadem něco řešit, měl bych řešit problém samotný a ne, s kterým úřadem řešit problém.

 

Alena, 46 let

Jsem z Česká Lípy a v poslední době je pro naše město kraj velice důležitý. Kupříkladu za peníze z kraje se zateplila místní nemocnice.

 

Matěj, 30 let

Každý kraj má funkci samosprávního celku. Závislého na centrální vládě, ale o spoustě věcí rozhoduje sám.

 

Alois, 66 let

Kraj objednává veřejnou dopravu v celém kraji, schvaluje dotace a navrhuje jejich rozdělení. Spravuje kulturu, životní prostředí a pořádek v kraji.

 

Pavel, 43 let

Hlavní pravomocí kraje je dbát o rozvoj svého území. K tomu má k dispozici nemalé finanční prostředky, kterými může podporovat spolky, společenské organizace, sbory dobrovolných hasičů, opravovat památky, přispívat obcím v rámci dotačního systému. Právě kraje rozhodují o miliardových částkách z fondů Evropské unie. Obdobně kraje rozhodují o síti středních škol (odborných, všeobecných) a o struktuře učebních oborů. Kraj zajišťuje dopravní obslužnost a objednává jednotlivé linky hromadné dopravy do obcí ve svém obvodu. Jelikož kraj vlastní silnice II. a III. třídy, tak nese odpovědnost za jejich stav a opravy. V neposlední řadě kraj významně ovlivňuje zdravotnictví, protože je zřizovatelem nemocnic na svém území.

 

Martin, 32 let

Každý kraj má svoje specifické problémy, tak je dobré je řešit přes kraje s lidmi, kteří znají danou lokalitu i problémy. A dost často i vědí, jak a kde s lidmi jednat. A co na ně platí.

 

Aleš, 39 let

Kraj ovlivňuje, financuje a řídí řadu věcí. Například střední školství, zdravotnictví, dopravu, životní prostředí, kulturu či sport.

 

Daniel, 23 let

Kraj je velice důležitý pro každého jeho občana. Například pro mě třeba proto, že peníze z kraje podporují náš fotbalový a florbalový tým.

Proč jít ke krajským volbám?

Fajn Kraj

Jan, 41 let

 

Ani nevím, beru to automaticky. Jsem rád, že nemusím, ale můžu. A u krajských voleb se člověk většinou tolik netrápí s výběrem.

 

Martin, 30 let

 

Protože každý hlas je důležitý k případné změně a rozhodování.

 

Lukáš, 38 let

 

Krajské volby jsou důležité, lidé zvolení do vedení kraje bezprostředně ovlivňují chod a život v kraji. Proto je důležité ke krajským volbám jít a pečlivě tyto lidi vybírat.

 

Jaroslav, 65 let

 

Protože kraj by mohl něco změnit a má pravomoci zasahovat i do dění a rozhodování vlády.

 

Petr,  25 let

 

Jednoduše proto, že je to správné. Každý by měl chodit k volbám.

 

Pavla, 46 let

 

Protože každý hlas je důležitý.

 

Kamila, 24 let

 

Ke krajským volbám nechodím, protože mě právě žádný důvod nenapadá. Nepřipadají mi důležité.

 

Jakub, 43 let

 

Volby do krajského zastupitelstva jsou obecně vnímány jako méně důležité než volby komunální a volby do poslanecké sněmovny. Přitom 80 procent politiky, která se občanů týká přímo, se odehrává na obecní a krajské úrovni.

 

Marian, 52 let

 

Aby si člověk mohl zvolit kandidáta, který je mu sympatický svým volebním programem.

 

Petra, 37 let

 

Protože by každý měl chtít ovlivnit to, co se v jeho kraji děje, kdo rozhoduje o důležitých věcech a jaké věci se v kraji dějí. Může pomocí svých zástupců tak trochu i určit, co budou priority pro další roky a co se změní. V neposlední řadě se svým hlasem může podílet na změně, pokud cítí, že je potřeba. Důležité je, jít volit a na volbu se dívat ne negativně - tedy říci si, že budu volit menší zlo. Ale pozitivně - pokud nevidím stoprocentně svoji stranu se svými prioritami, tak se snažit najít mezi těmi stranami a kandidáty proste menší dobro.