Napiště mi, rád vám odpovím.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novinky

Na slovíčko s Danem Ramzerem, starostou Frýdlantu a kandidátem na hejtmana Libereckého kraje

Fajn Kraj

3. října 2016

 

Co si myslíte o povinné multikulturní výchově na školách? 

Ve školách se má především učit a musejí být nastavena jasná pravidla pro všechny. Bez rozdílu původu a pohlaví.

 

Jaký je Váš názor na nový zákon o tom, že politici nesmí vlastnit média? Je to podle Vás správný zákon?

Ano je to správný zákon. Špatný zákon je ten, který zakazuje vlastnit majetek. Bohužel se projednávají obě věci v jednom zákoně.

 

Jaké jsou vaše reálné ambice před volbami?

Uhájit stávajících 5 mandátů ODS v krajském zastupitelstvu a alespoň 2 přidat. A v případě volebního úspěchu nabídnout naše osobnosti a zkušenosti při sestavování nové "vládní" koalici Libereckého kraje.

 

Dopravní spojení na Frýdlantsko je žalostné. Všiml jsem si, že několik stran má v programu výstavbu nové silnice na Frýdlant. Myslíte, že je to možné? Co je pro to třeba udělat a kdy by mohla stát? Jak by se pak mohla urychlit cesta z Liberce do Frýdlantu?

Děkuji za Vaši otázku, ano vím o tom. Moc by mě zajímalo, kolik těch, kteří to teď mají ve svých programech, proto opravdu něco udělali. V tom máme svědomí čisté. Nová silnice se projektuje. Investiční příprava takové složité akce trvá 15 - 20 let. Nám chybí ještě 5-7 let. Cesta do Liberce se urychlí pokud se podaří "zavřít" polskou-českou hranici v Zawidově a Habarticích pro kamiony, ale to bude nejdříve od června 2017 a v Mníšku skončí výstavba chodníků, ale to bude až příští rok na podzim.

 

Zdravím vás, pane starosto. Zvládal byste práci starosty a hejtmana najednou? Nebylo by to příliš velké sousto?

Starostu a hejtmana dohromady dělat nejde.

 

Jste si vědom toho, že ODS v Liberci nemá zrovna nejlepší jméno? Nemůže vám tahle skutečnost uškodit? Díky za odpověď.

Vím to. Právě i proto jsem se rozhodl kandidovat. Politika ODS je odpovědná politika. Ale odpovědnou politiku musejí dělat odpovědní lidé.

 

A vlastně ještě jedna otázka. Je nějaká věc, kterou byste jako hejtman změnil v první řadě?

Nebudu házet špínu na ty, kteří byli přede mnou.

 

Dobrý den, mohl byste jen krátce popsat, proč chcete být hejtmanem? Nemyslíte, že je to práce, která je neskutečně náročná v poměru s tím, kolik za to máte?

Mám toho za sebou opravdu hodně. Myslím si ,že daleko víc než jiní, kteří hejtmany byli nebo na ně kandidují. Výčet mých pracovních a politických zkušeností najdete na mém webu. Býti hejtmanem se nebojím, ale záleží to na Vás, na voličích.

 

Zdravím. Mám jen jednu odtázku. Myslíte, že mají v dnešní době ještě budoucnost tradiční strany jako ODS, ČSSD nebo třeba KDU?

Podle mého "klasické" strany budoucnost mají. Mají svá pevná pravidla, hiearchii, stojí za nimi konkrétní a co je nejdůležitější mají své principy a program. Volební uskupení dlouhodobě jen krátkodobý úspěch. Naší novodobé demokracii je teprve 27 let. Tak uvidíme, zda stranická politika přežije do druhé poloviny 21. století. Já věřím, že určitě.

 

Dobrý den pane Ramzere, jaká je nyní situace kolem frýdlantské nemocnice? Je nějaká posun oproti tomu, co se objevovalo v médiích v posledních měsících?

Od června 2016 nemáme žádnou zpětnou vazbu od nájemce nemocnice. Minulý týden jsem vyzval zástupce vlastníka Frýdlantské nemocnice, s.r.o. firmu EUC, že je nutné v jednáních pokročit. Až budou konkrétní výstupy, budeme Vás okamžitě informovat.

 

Dobrý den, vážím si toho, co děláte pro naše město. Chci vám jen popřát hodně štěstí a ať se vám daří nejen ve volbách.

Mnohokrát děkuji, pozitivní zprávy jsou pro mě i náš tým tím nejlepším motorem.

 

Žijete ve Frýdlantě nebo dojíždíte do města za prací každý den?

Trvalé bydliště mám ve Frýdlantě. A jezdím "spát" ke své rodině do Poustky.

 

Nemyslíte, že je ODS už za zenitem? Proč jste se nerozhodl včas stranu odpustit a založit třeba nové hnutí?

ODS za zenitem rozhodně není. Žádná jiná alternativa na úrovni liberální, demokratické strany v Česku není. Na rozdíl od ostatních "přeběhlíků", jsem se "svým" v dobách dobrých, ale i zlých.

 

Zdravím, zkuste mi prosím ve zkratce vysvětlit, proč volit právě ODS?

ODS je dlouhodobě téměř jedinou stranou, která podporuje soukromé podnikání, neútočí na základní lidské svobody, je demokratickou stranou a podporuje ty potřebné, kteří pomoc společnosti opravdu potřebují a nedokážou si pomoci sami. Je možné si vzít za příklad naše dlouhodobé působení na frýdlantské radnici, kdy se nám rámci koalic daří šetřit rozpočtové prostředky, rozumně investovat, podařilo se nám "poprat se" s následky povodní po roce 2010, máme propracovaný systém nakládání s odpadem, dlouhodobě zlepšujeme podmínky pro vzdělávání v mateřských a základních školách, podporujeme sport a kulturu a máme a plníme dlouhodobě komunitní plán. Na úrovni bezpečnosti dlouhodobě klesá na území města kriminalita i díky dlouhodobé spolupráci s Městkou policí Liberec.

 

Dobrý den, jaké řešení podle vás má vysoká nehodovost na Albrechtickém kopci. Dá se to nějak řešit?

Nehodovost na Albrechtickém kopci má 3 možná řešení. 1. Řidiči budou jezdit tak, jak mají. 2. Uděláme maximum proto, aby jsme na stávající komunikaci zlepšili to, co se zlepšit dá. A už se tak děje. Přibyly v zatáčkách bezpečnostní svodidla, doplnil se nástřik zvyšující adhezi, Policie ČR zvýšila intenzitu kontrol a v zimě musíme udělat maximum proto, aby v případě dopravní nehody, nebo sněhové kalamity nevjížděly na Frýdlantsko kamióny. 3. Uděláme maximum proto. aby se postavila mezi Krásnou studánkou a Dětřichovem nová, bezpečnější a rychlejší komunikace.

 

Zdroj: Liberecká Drbna

Anketa pro E15

Fajn Kraj

27. září 2016

 

1. Co podle vás Liberecký kraj v příštím volebním období nejnaléhavěji potřebuje?

2. Co by měl kraj udělat nebo udělat lépe pro podporu podnikatelů a zaměstnanosti?

3. V čem vidíte největší úspěch a neúspěch současného vedení kraje?

 

Dan Ramzer, lídr kandidátky ODS a starosta Frýdlantu

 

1. Je to hned několik věcí. K nejdůležitějším patří nastavení sítě zdravotních zařízení na území celého kraje a zahájení projektu vzdělávacího zařízení pro lékaře, sestry, zdravotníky a záchranáře ve spolupráci Krajské nemocnice Liberec a Technické univerzity Liberec. 

Potřeba je stabilizovat síť středních škol a víceletých gymnázií, propojit odborné školy s výrobními podniky a zlepšit technické vědomosti a dovednosti studentů škol. Naléhavá je také rekonstrukce hotelu a vysílače Ještěd a je třeba památku zapsat do seznamu UNESCO.

Dalšími dvěma velkými úkoly jsou technické a finanční zajištění systému rekonstrukcí krajských komunikací a stabilizace sítě poskytovatelů sociálních služeb. Nutné je posílit financování poskytovatelů, hlavně těch, kteří nejsou přímo napojení na veřejné rozpočty.

2. Zlepšit stav krajských komunikací. Prosadit zahájení výstavby nových komunikací na Hradec Králové, na Frýdlant a v okolí České Lípy. Zajistit napojení liberecké průmyslové zóny Sever na komunikaci R35. Podpořit lepší odbornou přípravu absolventů krajských středních škol.

3. Úspěchem je dobré a transparentní hospodaření kraje. Jasným neúspěchem je neschopnost vedení kraje nastavit, projednat a prosazovat síť nemocnic a zdravotních zařízení na území kraje. Je jich ale víc – nedostatečné propojení středních odborných škol s výrobními podniky, což má za následek nedostatečnou odbornou připravenost absolventů krajských škol. A také podfinancovaná veřejná doprava.

Zdroj: E15

ODS dohromady skládá ucelený obraz potřeb kraje

Fajn Kraj

„Kandidáti ODS do krajského zastupitelstva dobře znají problémy svých oblastí, dohromady skládají ucelený obraz potřeb kraje“ říká v rozhovoru lídr kandidátky ODS v Libereckém kraji a kandidát na hejtmana Ing. Dan Ramzer.

Jste dlouholetým starostou Frýdlantu. Proč jste se rozhodl jít ve své politické kariéře dál a kandidovat na hejtmana Libereckého kraje?

Je to jakýsi logický krok mého politického působení, ke kterému mě přesvědčily dvě věci. Jednak fakt, že některé věci důležité pro Frýdlantsko se už prostě nedají zvládnout z malého města. A pak si také myslím, že je posláním předsedy regionálního sdružení v případě, že je nominován jako jednička krajských voleb, tedy jako kandidát na hejtmana, aby tuto výzvu přijal a byl lídrem týmu kandidátů, kteří budou prosazovat volební program ODS.

Co konkrétního jste měl na mysli, když jste řekl, že některé věci už se z Frýdlantu nedají zvládnout?

Několik věcí, které nás trápí a nemůžeme pro ně z malého města příliš udělat. Tou nejpalčivější je teď nemocnice ve Frýdlantě, pak také dlouhodobá absence kvalitního dopravní napojení Frýdlantska a chceme také udržet frýdlantské gymnázium. Už skoro slyším, jak mi někdo vyčítá, že chci na kraji obhajovat jen frýdlantské věci a zbytek kraje mi bude lhostejný. Tak to ale není. Problémy, které máme u nás, se až tak neliší od těch v jiných částech kraje. Moc dobře vnímám, co pálí lidi v dalších částech kraje, a vidím, jak je to podobné. Nejen frýdlantská nemocnice má problém, v současné době řeší ten svůj i nemocnice českolipská, semilská, ohrožená je nemocnice jilemnická. Dlouhodobě chybí lékaři a sestry a situace se zhoršuje. Proto je jednou z našich volebních priorit dlouhodobá podpora vzdělávání zdravotníků a naším cílem zřízení fakultní nemocnice ve spolupráci Krajské nemocnice Liberec s Technickou univerzitou Liberec. Je nám jasné, že to nebude hned, takže bychom byli rádi, aby tomu předcházelo několik mezistupňů. Školení a vzdělávání sester nebo třeba vzdělávání záchranářů, kteří teď musí za svým vzděláváním jezdit až do Příbrami.

Zdravotnictví v Libereckém kraji ale potřebuje také nastavit logicky síť zdravotních a lékařských zařízení, která bude koncepčně politicky projednána s vládou, s ministrem zdravotnictví, se zdravotními pojišťovnami. Někomu se možná může zdát, že je to věc naprosto zbytečná. Já si ale myslím pravý opak. Protože Liberecký kraj dodnes nemá jasnou představu o tom, jak by mělo jeho zdravotnictví vypadat. Vidět to je třeba na příkladu chystaného rozšíření a rekonstruování liberecké nemocnice, na kterém dodnes nepanuje většinová shoda. Já ale pevně věřím, že se tato věc podaří prosadit, protože kraj potřebuje stabilní, velkou a moderní nemocnici.

Na kandidátce ODS do krajského zastupitelstva jsou zastoupeni lidé ze všech bývalých okresů Libereckého kraje. Jsou oni těmi, kteří vám pomáhají získat ucelený obrázek kraje a problémů jednotlivých oblastí?

Ano. Problémů v kraji je hodně a týkají se různých oblastí. Proto i naši kandidáti jsou z různých odvětví a oblastí. Jsou to lékaři, učitelé, živnostníci, komunální politici – a velice úspěšní. Nejenom Starostové pro Liberecký kraj mají úspěšné komunální politiky. Dále jsou na naší kandidátce lidi, i nečlenové ODS, kteří pracují v neziskovém sektoru, v charitách, Českém červeném kříži. Jsou mezi nimi školští manažeři, lidé pohybující se v kultuře, umění. Je to pestrá kandidátka. Každý bývalý okres zastupuje na kandidátce ODS 11 kandidátů, kteří nám opravdu dokáží fundovaně říci, jaké problémy v oblasti jsou. Mluvíme o nich a hledáme způsoby, jak je řešit. A řada těch problémů nás spojuje, jak už tu zaznělo. Jsou podobné ve všech částech kraje.

Vedle problémů ve zdravotnictví jsou to jaké další?

Například stav silnic druhých a třetích tříd. Teď nedávno byl shodou okolností na Českolipsku vyhodnocen stav jedné komunikace jako nejhorší v celé České republice. To není zrovna lichotivé prvenství. Když už jsme u silnic, pak vnímáme jako velký problém nedokončený obchvat České Lípy, špatné napojení na Frýdlantsko nebo chybějící odpovídající spojení mezi krajskými městy Libercem a Hradcem Králové. Kapitola sama pro sebe je napojení liberecké průmyslové zóny JIH na komunikaci I/35. Těch problémů, na které se chceme zaměřit je ale mnohem víc. Dalším palčivým problémem v dopravě je zpackané výběrové řízení na autobusové dopravce v Libereckém kraji. Pro mě není přijatelný model, kdy podmínky nového výběrového řízení budou ignorovat stávající dopravce a jejich zaměstnance, především obyvatele Libereckého kraje. Jako další problém bych pak mohl jmenovat třeba malou podporu podnikání.

To chcete v regionu na krajské úrovni podpořit jak?

Tím, že budeme s podnikatelským sektorem daleko více spolupracovat. Musíme lépe komunikovat s celým spektrem subjektů a podporovat regionální produkci a místní výrobu. V současné době se například opět daří sklářství a to i díky firmám, jako je Preciosa nebo Lasvit. Nejen těm můžeme pomoci třeba tím, že ukotvíme vzdělávací centra v kraji a stabilizujeme síť středních škol. Tak, aby školy byly schopné firmám nabízet dostatečně kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Myslím, že je nutné se této souvislosti zamyslet nad tím, proč chtějí některé podniky zakládat vlastní školy, jako např. Jablotron pana Dědka, proč jim vzdělání studentů z těch našich nestačí.

Od podpory podnikání jste plynule přešel ke školství. Je v této oblasti ještě něco, co by chtěla ODS vylepšit?

Určitě bychom se chtěli zasadit o to, aby kvůli takzvané inkluzi nebyly rušeny praktické a speciální školy, protože je to velmi krátkozraké. V našem školství jsou děti s mentálním, sociálním či zdravotním hendikepem běžně začleňovány do majoritních skupin a je to tak jedině dobře. Jenže zatímco někdy to jde výborně, jindy je to téměř nereálné. Proto by měly být tyto speciální a praktické školy zachovány. Protože pro některé děti jsou prostě nejlepší variantou. Pak bychom také chtěli podpořit děti na opačné straně spektra – děti talentované a nadané. Mít i pro ně připravené projekty nebo stipendijní programy. Chceme stabilizovat síť krajských vzdělávacích zařízení. Nezvládnutá „optimalizace“ škol, jako například v Turnově, toho moc dobrého nepřinesla.

Jaké další problémy v kraji společně s dalšími kandidáty do krajského zastupitelstva vidíte?

Problémem je třeba nastavení sítě sociálních služeb a podfinancování některých organizací. Ať jde o ty zabývající se protidrogovými aktivitami a pomocí závislým lidem, nebo o organizace pomáhající např. rodinám s autistickými dětmi či ty, které pracují se seniory a ostatními potřebnými. Ty z organizací, které nejsou navázány na veřejný rozpočet, mají velký problém. Jsou mezi nimi bohužel i charity a podobné organizace, kterým paradoxně uškodila třeba církevní restituce. Lidé si myslí, že mají dost peněz, ale bohužel to tak není. Musím ale pochválit třeba projekt hospice, který je krokem správným směrem.

A když už jsme u finanční podpory, zmíním i nutnou podporu spolkové činnosti. Hlavně tedy sportu dětí a mládeže, protože poté, co se rozpadl systém financování sportu v ČR, je na komunálních politicích, aby se podpory ujali. Bylo by dobré vrátit sportovnímu školství v Libereckém kraji vysokou úroveň. A také podpořit sportovní akce, ve kterých mohou být sportovci příkladem pro malé děti. Protože pozitivní motivace dokáže hodně.

V posledních měsících se coby starosta Frýdlantu zabýváte problémem možné ztráty podzemní vody v části kraje, která hrozí po chystaném rozšíření a prohloubení těžby v polském povrchovém dole Turów. Vnímají stejně palčivě tento problém i ostatní členové kandidátky?

Určitě ano. Vnímáme hrozbu sucha obecně. Všichni ještě máme v čerstvé paměti to loňské, kdy byla země vyprahlá a úroda kvůli tomu menší. Na sucho se budeme muset vzhledem ke klimatickým změnám připravit a všem nám to je jasné. V souvislosti s Turówem je to ale trochu jiné, protože tam hrozí ztráta podzemní vody z konkrétního důvodu – kvůli těžbě. Do 20 nebo 30 let by kvůli ní mohlo přijít o spodní vodu nejen Frýdlantsko, ale i Chrastavsko a Hrádecko. Proto je třeba spolupracovat na tom, abychom tomu zabránili. V tom panuje v ODS jednoznačná shoda.

Už jste čtenářům představil pohled ODS na problémy ve zdravotnictví, školství, dopravě a dotkli jsme se i sociální oblasti a životního prostředí. Dalším vaším tématem je ale třeba i bezpečnost. Jak například nahlížíte na problém nelegální migrace?

Chceme udělat všechno proto, aby na území Libereckého kraje nevznikl žádný utečenecký tábor, a zároveň chceme vytvořit podmínky pro to, abychom nelegální migraci vůbec nepřipustili. Nevím, jak to dopadne s přerozdělováním uprchlíků, ale budeme se mu vehementně bránit. Pevně věřím, že vláda nabude rozumu a nepřipustí ho.

Když nahlédneme na bezpečnost z jiného úhlu, máte pocit, že se lidé v Libereckém kraji cítí bezpečně?

Určitě jsou místa, kde ano a pak jsou zase taková, kde ne. Naším cílem je pocit bezpečí obyvatel kraje zvyšovat. Toho lze dosáhnout jen úzkou provázaností obcí a měst, které mají zřízenu městskou policii, s dalšími složkami, jako jsou státní policie, hasiči nebo armáda. Jen ucelený a promyšlený systém může snížit počet kriminálních činů a zmenšit prostor pro nezákonné praktiky. A neobejdeme se bez prevence, která je sice drahou záležitostí, ale nakonec vždy vyjde levněji, než následná represe. Příklady špatné práce v komunitě nám budiž případy novoborské radnice nebo celého Šluknovského výběžku, kde se před problémy dlouho zavíraly oči a problémy tam jen bujely. A když už byla situace neúnosná, vše schytala státní policie. Věříme, že důslednou prací a prevencí lze těmto situacím předcházet.

Volby do zastupitelstev krajů proběhnou 7. a 8. října 2016. Jaký výsledek by pro vás byl úspěchem?

Za úspěch budu považovat, když se ODS podaří získat v krajském zastupitelstvu Libereckého kraje 7 až 10 mandátů. Jestli se to podaří, bude záležet na dvou věcech. Za prvé na tom, kolik lidí přijde volit, protože rozhodovat volby budou ti, kteří k volbám nepřijdou. Proto bych chtěl apelovat na všechny čtenáře, aby k volbám šli. A za druhé bude záležet na tom, kolik stran a uskupení se fakticky do zastupitelstva dostane. Protože když se do zastupitelstva dostanou tři politická uskupení, vypadá politická práce úplně jinak, než když se jich tam dostane šest. Je třeba dát dohromady funkční vládní většinu, která nebude postavená na jednom nebo dvou lidech, kteří pak ve finále přeběhnou, jak jsme toho byli svědky v poslední době.

V rozhovoru jste zmínil řadu věcí, které chce ODS na kraji změnit nebo udělat jinak. Jak toho chcete dosáhnout?

Společnou týmovou prací. Z toho, jak jsou momentálně rozloženy politické síly je jasné, že jedna strana vládu nepostaví. Že se nás bude muset na vládě podílet daleko víc. Stejně jako máme připravené týmy kandidátů ve stranách, by měl vzniknout tým zastupitelů, kteří nebudou vést politický boj a vracet kraj (tak jako se to dělo posledních osm let) zpátky. Naopak bychom měli Liberecký kraj společně posouvat dopředu. A to jinak než v týmu prostě nepůjde.